EGZAMIN ZAWODOWY – HARMONOGRAMY

Harmonogramy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2022  – dostępne na tablicy za sekretariatem uczniowskim. Proszę sprawdzić terminy!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest jednym z warunków uzyskania promocji bądź ukończenia szkoły!