Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2020/2021

Terminy egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Pile roku szkolnym 2020/2021, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 oraz Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 – dostępne na stronie internetowe szkoły (w informacjach dla ucznia, zakładka Egzaminy)

Hanna Ciesielska