EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI LATO 2024

Do 7 lutego 2024r. uczniowie klas technikum: 3Cm, 3I, 3OPW, 4M, 4D oraz uczniowie klas: 3A i 3B Szkoły Branżowej, którzy nie przystępują do egzaminu czeladniczego muszą wypełnić i złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Deklaracje zostaną rozdane przez wychowawców na lekcjach wychowawczych. Trzeba je złożyć u wychowawcy lub do sekretariatu szkolnego.

Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje jest obowiązkowe i warunkuje promocję do kolejnej klasy lub ukończenie szkoły.