Egzaminy zawodowe

Drodzy uczniowie,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminów zawodowych, a w szczególności z harmonogramem oraz listami uczniów przydzielonych do danego egzaminu i sali lekcyjnej w sesji – ZIMA 2024
Informacje znajdują się na tablicy informacyjnej za sekretariatem szkolnym (I piętro)
Przypominamy, że udział w egzaminie jest obowiązkowy.

Życzymy owocnej nauki 🙂
Krzysztof Olszewski