„Eko-logika Mechanika”

Nasza szkoła bierze udział w programie „Ekologiczna szkoła” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki programowi pogłębiamy świadomość dotyczącą środowiska naturalnego, więź z naturą i poczucie odpowiedzialności za lokalne otoczenie. Przy wsparciu opiekunów (p. Katarzyny Senska i p Wioletta Szumańska)  tworzymy warunki do nauki w terenie i nawiązujemy współpracę z lokalną społecznością.

„Eko-logika Mechanika”

Już jesienią zagospodarowaliśmy przy szkole teren przeznaczony na ścieżkę ekologiczną i posadziliśmy drzewka. Oprócz spokoju, jaki wnoszą, łączenia nas z naturą i tłumienia hałasu, drzewa robią o wiele więcej. Pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i uwalniają tlen. Absorbują gazy zanieczyszczające, takie jak: tlenki azotu czy dwutlenek siarki. Drzewa również działają jak filtr pochłaniając nieprzyjemne zapachy miasta. Poprzez cień drzewa chłodzą otoczenie i woda wolniej wyparowuje z niskiej roślinności. Drzewa są domami dla wielu ptaków, wiewiórek i pszczół. Ciekawe jacy lokatorzy zamieszkają u nas?

Mamy już kolejne plany. W pierwszych dniach wiosny posiejemy łąkę kwietną. Znajdą się na niej gatunki roślin niespotykanych na terenach miejskich, co da warunki do życia rozmaitym, pożytecznym owadom. Łąka stanie się bazą pokarmową dla innych organizmów. Dzięki temu ekosystemowi wpłyniemy pozytywnie na lokalny mikroklimat. Taka kolorowa łąka nie tylko nacieszy oko, ale pozwoli się zrelaksować w czasie przerw.

Wokół naszej szkolnej ścieżki ekologicznej, z drzewami i łąką, ustawimy również domki dla owadów. Wiosną owady składają w nich jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie, a jesienią owady mogą w nich znaleźć miejsce do przezimowania. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami.

Przy ścieżce znajdzie się naturalnie ekologiczna ławeczka, aby każdy uczeń mógł skorzystać z dobrodziejstwa mikroklimatu i choć przez chwilę odpocząć!