ENGLISH ACE

Fani języka angielskiego mają okazję wziąć udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego ENGLISH ACE, który odbędzie się 25 marca 2022 r. na 7 g.l. (13.35 – 14.20) w świetlicy szkolnej. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień. Nagrodą główną w konkursie jest darmowy udział w tygodniowym Wakacyjnym Obozie Talentów. Koszt udziału w konkursie to 11 zł od uczestnika. Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa nauczycielom języka angielskiego.

Krzysztof Olszewski