Erasmus+ spotkanie organizacyjne

W dniu 22 listopada 2021r. odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu „Poszerzanie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”. Omawialiśmy zagadnienia dotyczące:

  • partnera projektu – organizacja MEOUT,
  • realizacji programu zajęć przygotowujących uczestników do wyjazdu,
  • podróży,
  • pobytu uczestników w Budapeszcie,
  • dokumentacji związanej z projektem.

Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach odbędą się w terminie 28.02 do 18.03.2022r. Działamy dalej i mamy nadzieję, że tym razem pandemia nie pokrzyżuje naszych planów.

Koordynatorki projektu:
Hanna Ciesielska i Katarzyna Pazdej