Finał I edycji Konkursu Informatycznego dla Szkół Podstawowych rozstrzygnięty!

20.04.2023r. odbył się finał konkursu informatycznego, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pile, pod honorowym patronatem pana starosty Eligiusza Komarowskiego.

Celem konkursu było m.in. rozwijanie zainteresowań i umiejętności informatycznych młodzieży, popularyzacja umiejętności programowania oraz wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap, czyli eliminacje szkolne, odbyły się 12.04 w szkołach uczestników i polegały na rozwiązaniu testu online. Do eliminacji zgłosiło się 11 szkół podstawowych z powiatu pilskiego i ponad 100 uczestników, spośród których organizatorzy wyłonili 14 finalistów. Byli to uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali test z wiedzy informatycznej i programowania.

Drugi etap, czyli finał odbył się w Zespole Szkół Technicznych i składał się z dwóch rund pytań na platformie Kahoot, gdzie uczestnicy odpowiadali na wyświetlane na ekranie pytania z użyciem telefonów. Między rundami odbyła się część praktyczna w pracowni komputerowej. Uczniowie mieli do rozwiązania dwa zadania – jedno z programowania w wybranym przez siebie języku (Python, C++ lub Scratch) oraz zadanie sprawdzające umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Emocje były do samego końca, a ostatnia runda pytań miała przesądzić o wszystkim, gdyż różnice w tabeli punktowej między zawodnikami były minimalne.

Oficjalne wyniki konkursu wyglądają następująco:

I miejsce – Bartosz Tadych – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 31,32 pkt.

II miejsce – Mikołaj Pacanowski – Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance – 30,36 pkt.

III miejsce – Stanisław Jaskólski – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 30,13 pkt.

Nagrody dla uczestników: bony podarunkowe do Media Expert i książki o tematyce informatycznej, wszystko o łącznej wartości ponad 1000 zł, ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Pile i Akademia Programowania LevelUP.

Nagrody dla zwycięzców i upominki finalistom wręczyła pani dyrektor ZST w Pile Daria Szostak i pan Krzysztof Sadowski – etatowy członek zarządu powiatu pilskiego.

Gratulujemy wszystkim finalistom, gdyż samo zakwalifikowanie się do II etapu jest już dużym sukcesem,  dodatkowo bardzo wyrównane wyniki finału pokazały, że wiedza i umiejętności wszystkich uczniów były na bardzo wysokim poziomie. 

Dziękujemy również nauczycielom ze szkół podstawowych za przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz przygotowanie uczniów do konkursu. Finał okazał się również świetną okazją do rozmów i wymiany  doświadczeń między nauczycielami szkół podstawowych i nauczycielami ZST w Pile.

Do zobaczenia za rok w kolejnej edycji konkursu.

Organizatorzy konkursu: Renata Nagiewicz, Katarzyna Pazdej,Jacek Demczar i Marcin Molak

Dziękujemy serdecznie uczniom, którzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu konkursu:

  • zdjęcia – Natalia Baszyńska 2i
  • pomoc techniczna: Krystian Magnucki 1k, Konrad Rzymski 1k, Michał Skuza 1i, Wojciech Kita 1i, Jakub Grega 1m
  • przedstawienie zawodu technik informatyk oraz zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkoły: Nadia Marcinowska 2cm i Andrzej Gawłowski 4i,
  • przygotowanie nagłośnienia: Kacper Błażej 4r.