Giełda podręczników szkolnych!

9 września 2022 r., 8.00 – 15.00, sala nr 6

Zasady sprzedaży

  1. Wszystkich uczniów i absolwentów ZST w Pile  zapraszamy 9 września 2022 r., w godz. od 8.00 do 15.00, do sali nr 6 (czytelni) w której zostaną udostępnione stoliki w celu dokonania indywidualnego kupna – sprzedaży.
  2. Przy jednym stanowisku sprzedażowym przebywa jednocześnie jeden kupujący i jeden sprzedający. Kolejni sprzedający i kupujący oczekują poza pomieszczeniem lub dokonują transakcji we własnym zakresie, w innym miejscu.
  3. W celu dokonania transakcji bezpośredniej uczniowie mogą się kontaktować poprzez stronę biblioteki szkolnej na facebooku – Biblioteka „Mechanika” 😊 

Edyta Reselska, Anita Ziółkowska