Góra Grosza

7. listopada po raz kolejny ruszamy w naszej szkole z akcją „Góra grosza”. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Mamy nadzieję, że społeczność szkolna nas nie zawiedzie i każdy przyniesie tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Zachęcamy do pomocy! Puszka na miedziaki i inne drobne monety Narodowego Banku Polskiego znajdować się będzie w sali nr 19. Akcja trwać będzie do końca roku kalendarzowego. Odpowiedzialnym jest p. Wojciech Krajewski. Więcej szczegółów: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/&ved=2ahUKEwjar7_NsJr7AhWQUXcKHXp-B7AQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1TEZXsJIXOPZSIYjLI9Qhk