Hasło Światowego Dnia  Zdrowia 2022 Nasza planeta, nasze zdrowie

 

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich?

Gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu ludzi?

Gdzie miasta są przyjazne do życia, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2022 skupia globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ludzi i planety oraz będzie wspierać działania na rzecz poprawy jakości życia  społeczeństw.

 WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można było uniknąć.

Zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. jest kryzys  klimatyczny, który powoduje także kryzys zdrowotny. Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys  klimatyczny i zdrowotny.

Ponad 90 proc. ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie.

Tworzywa sztuczne i inne zanieczyszczenia znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór, i trafiają do naszego łańcucha pokarmowego. Systemy do produkcji niezdrowej żywności i napojów napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych.  

Podczas gdy pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, uwydatniła również nierówności w naszym świecie. Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społeczeństwa i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia zrównoważonych „społeczeństw dobrobytu”, zaangażowanych w osiągnięcie sprawiedliwego zdrowia teraz i dla przyszłych pokoleń bez naruszania limitów ekologicznych. Obecny model gospodarki prowadzi
do niesprawiedliwego podziału dochodów, bogactwa i władzy, przy zbyt wielu ludziach wciąż

żyjących w ubóstwie i niestabilności.

W ramach kampanii „Nasza planeta, nasze zdrowie” WHO będzie zachęcać rządy i opinię publiczną do dzielenia się historiami o krokach, jakie podejmują, aby chronić planetę i swoje zdrowie oraz nadać priorytet społeczeństwu dobrobytu. 

Społeczeństwo dobrobytu to zdrowe społeczeństwo!

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia oraz materiały informacyjne można znaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia

https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022