II miejsce reprezentacji ZST w Pile w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Liczymy zawodowo”


W dniu 17 maja 2022 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie V Powiatowego Konkursu Matematycznego „Liczymy Zawodowo”. Do miana najlepszych pretendowały duety z ośmiu szkół średnich. Nagrody wręczył Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.
Nagrodzone zespoły:
I miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie: Jagoda Wika i Marcin Konysz,
II miejsce ex aequo Zespół Szkół Technicznych w Pile: Oskar Walczak i Dawid Przybylski, i Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile: Marek Szypura i Krzysztof Kleszcz,
III miejsce Zespół Szkół Budowlanych w Pile: Kamil Fonrath i Jakub Kowalski
IV miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile: Patrycja Osajda i Claudia Eder.


Anna Zelent – Serówka