II miejsce w konkursie „Mój zawód – moja przyszłość”

Mechanik znów na podium – drugie miejsce naszych uczniów w Powiatowym Konkursie dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia Powiatu Pilskiego „Mój zawód – moja przyszłość ” pod Patronatem Honorowym Starosty Pilskiego.

Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, a cele konkursu to:

  • Rozwój kompetencji językowych i zawodowych
  • Propagowanie kształcenia zawodowego
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy, zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań.
  • Podniesienie atrakcyjności nauczania języków obcych w technikum i branżowej szkole I stopnia.
  • Realizacja elementów doradztwa zawodowego poprzez analizę własnych zainteresowań, kompetencji w kontekście planowania przyszłości edukacyjno – zawodowej oraz poprzez określanie zawodów i stanowisk pracy, dla których bazą są zdobyte kwalifikacje .

Szkoła mogła zgłosić do konkursu filmy lub prezentacje. Nasza szkoła zgłosiła jeden filmik wykonany przez Amelię Jurek i Damiana Ruszałę ( pod opieka K.Szmiłyk) oraz prezentacje w wykonaniu Mikołaja Skubiszewskiego na temat zawodu technik mechatronik ( pod opieka K.Olszewskiego) oraz dwóch uczniów szkoły branżowej Kacpra Okolskiego i Bartka Sieczkę na temat zawodu mechanik samochodowy ( pod opieka A.Szóstakowskiej ).

W skład Komisji Konkursowej wchodzili nauczyciele języka polskiego, języków obcych, doradca metodyczny oraz doradca zawodowy. Prace były oceniane pod względem zgodności z tematem oraz poprawności językowej . Jury brało pod uwagę kreatywność i oryginalność wykonanych prac.

Amelii i Damianowi udało się zdobyć 2 miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.