III Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą

20.11.2023 r. w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile odbył się III Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą pod Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. W tym roku szkołę naszą reprezentował Kewin Adamczyk z klasy trzeciej Technikum Mechatronicznego. Uczeń brawurowo przeczytał fragment „Lalki” Bolesława Prusa dotyczący „pamiętnej rozmowy” Stanisława Wokulskiego z wynalazcą – oryginałem Juliuszem Ochockim, który pragnął przede wszystkim „przypiąć ludzkości skrzydła”, marząc o machinie latającej. Konkurs odbywał się w przepięknej scenerii malarstwa pikselowego Ryszarda Lecha, oraz niezwykłych fotografii Romana i Andrzeja Zaranków ukazujących nasze miasto na przestrzeni lat 1946-1989. Uczestników konkursu oceniali ludzie zajmujący się na co dzień muzyką, czytelnictwem i reżyserią sztuk teatralnych. Uczniowie w toku konkursu uczestniczyli w warsztatach, mających na celu uświadomić im ważność umiejętności aktorskich, niezbędnych w procesie głośnego czytania tekstów napisanych prozą. Imprezę uświetnił przepiękny występ Agaty Kuleszy, który wprowadził uczestników w poetycko – filozoficzny nastrój.