Informacja o egzaminach

Drodzy uczniowie,

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przypomina, że w dniu 27.03.3024 r. o godzinie 10.00 w elektronicznym systemie SIOEPKZ zostaną udostępnione wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w Sesji Zima 2023. Informację o wynikach zdający może uzyskać bezpośrednio przez portal zdającego w systemie SIOEPKZ lub w swojej szkole lub podmiocie, w którym ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy.

CKE zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wśród zdających są osoby, które posiadają adresy mailowe w domenie WP.PL. Jeśli są takie osoby to proszę o bezpośredni kontakt ze mną i potwierdzenie czy macie dostęp do portalu zdającego w systemie SIOEPKZ.

Ponadto, uczniowie, absolwenci lub słuchacze eksternistyczni będą mogli składać deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego od 27.03.2024r. do 10.04.2024r. Deklaracje proszę dostarczyć do sekretariatu szkolnego.

Pozdrawiam,

Krzysztof Olszewski