Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych01.09.2021 r.
Wystawienie ocen w klasach maturalnych17.12.2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
Wystawienie ocen w pozostałych klasach07.01.2022 r.
Ferie zimowe17.01.2022 r. – 30.01.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych23.04.2022 r.
Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum29.04.2022 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych we wszystkich klasach17.06.2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych24.06.2022 r.
Ferie letnie25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
Dzień Edukacji Narodowej14.10.2021 r.
Piątek po dniu wolnym15.10.2021 r.
Piątek po dniu ustawowo wolnym12.11.2021 r.
Piątek po dniu ustawowo wolnym07.01.2022 r.
Egzamin zawodowy pisemny w sesji zimowej klasy maturalne
+ osoby zdające egzamin poprawkowy
11.01.2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych02.05.2022 r.
Egzaminy pisemne maturalne4-6.05.2022 r.
Piątek po Bożym Ciele17.06.2022 r.
Egzamin zawodowy pisemny02.06.2022 r.
Kalendarz