Kampania społeczna „Drugie życie”

Potrzebujemy Waszych głosów w ważnej kampanii społecznej „Drugie życie”. Jesteśmy na liście rezerwowej, z której do akcji wejdą tylko dwie szkoły. Od wtorku 6.10.2020 (godz. 10.00) do piątku 10.10.2020 (godz. 10.00) przeprowadzona zostanie dogrywka. Dogrywka polegać będzie na zagłosowaniu na swoją szkołę w specjalnie przygotowanej ankiecie, która dostępna będzie na stronie kampanii na Facebooku https://www.facebook.com/kampaniaspolecznadrugiezycie

„Drugie życie” to społeczna kampania edukacyjna organizowana w całej Polsce. Celem akcji jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Kampania adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z danego województwa.