Kirasjerzy, kirasjerzy…

W chłodny czwartek 16 marca 2023 roku młodzież z klasy 1N wspólnie z wychowawcą Michałem Olejnikiem odwiedziła Muzeum Okręgowe w Pile. Uczniowie obejrzeli ekspozycję czasową poświęconą elitarnej formacji kirasjerów, obejmującą największą w Polsce kolekcję prezentującą ciężką jazdę okresu XVIII i XIX stulecia. Zwiedzający z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji komisarza wystawy – pana Marka Fijałkowskiego. Warto wiedzieć, że w dziejach kirasjerów nie zabrakło również polskiego akcentu – w 1809 roku sformowano w Księstwie Warszawskim 14 pułk kirasjerów, który trzy lata później wraz z Wielką Armią Napoleona wyruszył na Moskwę. Polacy walczyli mężnie, lecz ponieśli wielkie straty, a do kraju wróciły niedobitki. Wkrótce w szeregach zreorganizowanej polskiej armii nasi kirasjerzy ruszyli z księciem Józefem Poniatowskim, aby wesprzeć Napoleona I Bonaparte. Wierni do końca, osłaniali odwrót cesarza po klęsce w „bitwie narodów” pod Lipskiem w październiku 1813 roku. Garstka ocalałych eskortowała rannego księcia Józefa Poniatowskiego, aż do jego śmierci w nurcie rzeki Elstery. Ostatecznie 14 pułk kirasjerów został rozwiązany w grudniu 1813 roku i tak historia polskich kirasjerów dobiegła końca.