Konkurs ekologiczny na Foto książkę

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Przedmiotem VII edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów szkoły Foto książki  pokazującej wpływ zanieczyszczenia na środowisko i nasze zdrowie – pokazanie aktualnego stanu środowiska wraz z propozycją zmian.

Foto książka powinna zawierać dokumentację fotograficzną wraz z krótkimi opisami stanu faktycznego oraz proponowanymi zmianami.

1.   Format foto książki  A4 (210 mm x 297 mm ) – pionowo,

2.   Foto książka powinna zawierać stronę tytułową,

3.   Ilość stron foto książki: max 30 stron,

4.   Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB).

Czas trwania VII edycji Konkursu od 17 stycznia 2022 r. (data ogłoszenia) do 1 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie.

Katarzyna Senska

Wioletta Szumańska