Konkurs na logo akcji „Bezpieczne Walentynki”

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na logo akcji „Bezpieczne Walentynki 2022”. Konkurs jest organizowany przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego. Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku HIV, poszerzenie wiedzy w sposób kreatywny oraz kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu. Prace należy przesłać drogą elektroniczną do koordynatorów do 10 lutego.

Katarzyna Senska
Wioletta Szumańska


Regulamin konkursu

„Bezpieczne Walentynki 2022”

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Na potrzeby niniejszego konkursu logo oznacza gotowy znak promocyjny, w którego skład wchodzi: znak graficzny – sygnet, część typograficzna, czyli przedstawiająca litery – logotyp oraz hasło, motto – tagline.

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Przedmiotem konkursu pod tytułem „Bezpieczne Walentynki 2022”  jest  samodzielne przygotowanie logo nawiązującego do tytułu powyższej akcji dotyczące tematyki profilaktyki HIV/AIDS.
 3. Organizator konkursu:

     Powiatowa Stacja Sanitarne-Epidemiologiczna w Pile, Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

II. Cel konkursu:

 • Wzrost poziomu wiedzy młodzieży na temat HIV/AIDS.
 • Zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych.
 • Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu.
 • Przyswajanie wiedzy w sposób kreatywny i nieszablonowy.

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego.
 • Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.


IV. Zakres tematyczny:

 • Propagowanie działań zapobiegających zakażeniu się wirusem HIV i dalszemu jego rozwojowi.
 • Promowanie badań profilaktycznych wśród młodzieży i ich najbliższych.

V. Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Zadania dla uczestników:

 • Zadanie konkursowe polega na stworzeniu logo, z zachowaniem zgodności
  z zamieszczonym w regulaminie wyjaśnieniem co oznacza „logo” .
 • Praca konkursowa nie może wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób żyjących
  z HIV oraz przekraczać norm społecznych – nie może zawierać treści wulgarnych, obrażających inne osoby.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne
  i nieograniczone prawa.
 • Pracę konkursową należy wykonać w formie elektronicznej, w dowolnym programie graficznym w wersji czarno-białej lub kolorowej.
 • Pracę konkursową w wersji ostatecznej należy zapisać w formacie graficznym JPG.
 • Do pracy konkursowej należy dołączyć (w treści maila lub w osobnym dokumencie): imię
  i nazwisko autora, adres i numer telefonu szkoły oraz załącznik nr 1 lub 2 (w zależności od wieku uczestników) podpisany tylko w wersji elektronicznej (np. skan lub zdjęcie).

2. Sposób zgłaszania prac

 • Uczestnicy ze wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego przesyłają pracę samodzielnie. Praca konkursowa powinna być wykonana przez 1 osobę.
 • Pracę wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy PSSE w Pile. W tytule maila powinno znaleźć się hasło konkursu.
 • Adres, pod który należy przesłać prace konkursowe: oswiata.zdrowotna@psse-pila.pl

3. Liczba etapów – konkurs składa się z jednego etapu

 • powiatowego

4. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych etapów

 • etap powiatowy: pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile