Konkurs na projekt muralu „ Zdrowie to sztuka”

Konkurs jest realizowany w ramach kampanii psychoprofilaktycznej „PrawdziwiLudzie”. Celem Konkursu na projekt muralu jest wyłonienie projektu, który najtrafniej przekazuje ideę „self care” – dbałości o własny dobrostan psychiczny. 

Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną o ile będzie zgodny z niniejszym Regulaminem. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem w formacie png/jpg/pdf. Plik może być również w formie fotografii  oryginału pracy konkursowej. Fotografia musi być wyraźna o minimalnej rozdzielczości 1280×914 pikseli.

link dot. Konkursu  https://rops.poznan.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-zdrowie-to-sztuka/.

Termin nadsyłania prac 15.09.2021r.