Konkurs profilaktyczny pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVIII wojewódzkim konkursie pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu plakatu w wersji elektronicznej na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Celem konkursu jest uświadomienie, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV i chorób przenoszonych drogą płciową, zachęcenie do wykonania testu w kierunku HIV po każdej sytuacji ryzykownej oraz wskazanie na bezpieczne zachowania chroniące przed zakażeniami.

Termin oddania prac: 3 listopada 2020.

Plakat należy wykonać w formie elektronicznej, w dowolnym programie graficznym w wersji czarno-białej lub kolorowej, może zawierać tekst.

Pracę w wersji ostatecznej należy zapisać w formacie PDF co zapewni zachowanie pełnego i niezmienionego wygląd plakatu, bez względu na to z jakiego oprogramowania czy systemu korzysta autor.

Zapraszamy uczniów do udziału. Liczba prac z danej szkoły jest nieograniczona. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Zgłoszenia do W. Szumańskiej i p. K. Senska.