KONKURS SZKOLNY POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919

Za kilka dni minie 102. rocznica podpisania rozejmu w Trewirze i oficjalnego zakończenia walk zwycięskiego dla Polaków Powstania Wielkopolskiego. Pamiętając o tym zapraszamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w konkursie!!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSUNA E-PLAKAT POŚWIĘCONY 102. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919

1. Cele konkursu:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dziejami Polski,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży,
  • motywowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w konkursach.

2. Organizatorami konkursu są Klub Europejczyka oraz nauczyciele historii Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

4. Każdy uczestnik konkursu powinien samodzielnie wykonać jeden e-plakat poświęcony 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

5. Plakat może być wykonany w dowolnym programie graficznym i powinien być zapisany w formacie .JPG.

6. W nazwie plakatu powinno być zawarte imię, nazwisko i klasa autora pracy.

7. E-plakaty należy przesłać e-mailem nauczycielom historii do poniedziałku 01 marca 2021 roku: molejnik@zst.pila.pl      morzechowski@zst.pila.pl  

8. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną i artystyczną e-plakatów oraz oryginalność, pomysłowość i estetykę ich wykonania. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy konkursu.

9. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają dodatkowe oceny bieżące z historii, historii i społeczeństwa lub wiedzy o społeczeństwie.

10. Laureaci, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Jury może przyznać również wyróżnienia.

Michał Olejnik