Konsultacje dla rodziców

Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami w czwartek 28.10.2021 między godz. 16:30 a 17:30.