Marsz „ku czci żołnierzy wyklętych”

W dniu 5.03.2022 r. uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Technicznych w Pile brali udział w uroczystej mszy świętej w kościele pw. Świętej Rodziny w intencji „Pamięci żołnierzy wyklętych”. Po mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta Piły pod mural poświęcony żołnierzom wyklętym.

W taki sposób środowisko uczniowskie uczciło pamięć Żołnierzy Wyklętych, którzy nie godzili się na sowiecką okupację naszego kraju po 1945 r. oraz narzucany siłą ustrój komunistyczny. Po drugiej wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali heroiczną walkę, dając świadectwo miłości i bezgranicznego oddania Ojczyźnie. Mieli być wymazani z kart historii, ale pamięć o nich przetrwała.

Czcijmy i dbajmy o pamięć Żołnierzy Wyklętych, niech Ich niezłomna postawa będzie dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu oraz takich wartości jak: wolność, honor, solidarność i poświęcenie.

                                                                                                                             CHWAŁA BOHATEROM