MISTRZOSTWA MECHANA W SZACHACH INDYWIDUALNYCH CZAS ZACZĄĆ

Szachy to stara gra wywodząca się z Indii. Stamtąd – wraz z kupcami – dotarły one do Persji, gdzie w krótkim czasie zyskały sobie wielu zwolenników. Po podbiciu Persji przez Arabów szachy rozprzestrzeniły się na inne kraje. Gra w szachy została ulepszona, wzbogacona o nowe sposoby rozgrywania partii, przede wszystkim przez arabskich entuzjastów tej gry. Do Europy szachy dotarły już w VIII-IX wieku, początkowo do Hiszpanii, Włoch i Francji, potem do Niemiec, Anglii i Skandynawii. W Rosji szachy znane były już w IX wieku, dokąd – jak twierdzą uczeni – przywędrowały bezpośrednio ze Wschodu. Na podstawie wzmianek w literaturze przypuszcza się, że szachy dotarły do Polski w XII wieku, za panowania Bolesława Krzywoustego…. (za: http://pablochess.pl/o-szachach/historia/)

REGULAMIN

 1. CEL ZAWODÓW
  • Propagowanie gry szachowej.
  • Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego.
  • Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.
  • Wyłonienie Mistrza Zespołu Szkół Technicznych w szachach.
 2. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
  • Turniej   rozpocznie się 22.11.2021 r. i rozgrywany będzie do momentu rozstrzygnięcia.
  • Zapisy do mistrzostw prowadzi p. Wojciech Krajewski w dniach: 15-19.11.2021 r.
  • Mecze rozgrywane będą po lekcjach lub w czasie wolnym obu przeciwników.
  • Mecze rozgrywane będą online na platformie szachowej Chess.com.
  • Każdy zawodnik ma obowiązek rejestracji na platformie Chess.com, na której będzie utworzony zamknięty turniej dla w/w rozgrywek.
  • Turniej prowadzony jest w systemie każdy z każdym.
  • Tempo gry wynosi P-15 (15 minut na partię dla każdego zawodnika).
  • Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów (zostaną one szczegółowo przedstawione zawodnikom przed każdą partią).
  • Sędzią głównym zawodów jest p. Wojciech Krajewski.
  • Wyniki zawodów będą podawane sukcesywnie na szkolnym facebooku.
 3. NAGRODY
  • Główną nagrodą jest tytuł Mistrza Mechanika w Szachach, uścisk dłoni Pani Dyrektor.
  • W miarę łaskawości Rady Rodziców będą nagrody niespodzianki.

Wojciech Krajewski