NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

            Nauka historii to nie tylko układy międzynarodowe, ważne osobistości państwowe, daty, czy pakty pokojowe. Historia to również, a  może przede wszystkim losy zwykłych ludzi. Często bohaterów bezimiennych, zmagających się z bezwzględnymi dziejami historii. To charakterystyka Polaków przełomu końca II wojny światowej i początku przejmowania przez polskich komunistów i ich radzieckich mocodawców władzy w kraju. Ludzie, którzy mimo braku cienia realnej nadziei na zwycięstwo postanowili walczyć dalej w imię swoich niezłomnych zasad. W historiografii określa się ich mianem Żołnierzy Wyklętych. Zawsze na początku marca, każdego roku, nasza pamięć kieruje się na losy tych bohaterów, których komuniści za wszelką cenę chcieli wymazać z dziejów Polski.

            Społeczność „Mechanika” zawsze pamięta o Bohaterskich Żołnierzach Wyklętych, a nowa klasa o profilu wojskowym zobowiązuje do zwiększonych działań w tym temacie historycznym. Z okazji Dnia Żołnierzy Niezłomnych w naszej placówce podejmowane będą w najbliższym czasie starania o poszerzenie wiedzy na ten temat, o czym będziemy informować na bieżąco. Zaczynamy od lekcji okolicznościowych na zajęciach historii.

Marcin Orzechowski