NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

          Obowiązkiem każdego Polaka, którego małą Ojczyzną jest Wielkopolska, jest czcić i przekazywać dalej datę – 27 grudnia 1918 roku, kiedy nastąpił wybuch zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Powstanie, które umożliwiło nowej II Rzeczypospolitej Polskiej w jej zachodniej części odzyskać tereny związane z narodzinami państwowości z Gnieznem i Poznaniem na czele. Dlatego też, z inicjatywy nauczycieli historii ZST w Pile oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Kuźnia Mechanika im. Stanisławy Grabowskiej-Wądołowskiej ogłaszamy konkurs „Powstanie Wielkopolskie w mojej małej Ojczyźnie – śladami przodków”.  Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Powstaniu wśród młodzieży ZST, szukanie śladów insurekcji w miejscu zamieszkania, a przede wszystkim w archiwach rodzinnych.

          Zapraszamy młodzież do udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu.

Chwała Powstańcom!


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO 103. ROCZNICY ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919

„Powstanie Wielkopolskie w mojej małej Ojczyźnie – śladami przodków”

1. Cele konkursu:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dziejami Polski,
  • propagowanie wiedzy o Powstaniu wśród młodzieży ZST w Pile,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • motywowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w konkursach.

2. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Kuźnia Mechanika im. Stanisławy Grabowskiej-Wądołowskiej” oraz nauczyciele historii Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

4. Każdy uczestnik konkursu powinien samodzielnie napisać pracę w edytorze Word poświęconą 103. rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w wybranej przez siebie kategorii:

  • „Ślady Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w dziejach mojej rodziny”;
  •  „Ślady Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  w mojej miejscowości lub jej bliskiej okolicy”.

5. Konkurs polega na napisaniu eseju o objętości nie mniejszej niż 1500 znaków, jednak nie przekraczający 15 000 znaków znormalizowanego wydruku (Times New Roman, czcionka 12 pkt., interlinia 1,5).

6. Uczestnik konkursu może napisać dwie prace – po jednej w każdej kategorii konkursowej.

7. Praca powinna zawierać stronę tytułową, na której zostanie umieszczony tytuł pracy, imię i nazwisko autora i klasa, do której uczęszcza.

8. Prace należy przesłać e-mailem nauczycielom historii do 16 lutego 2022 roku: molejnik@zst.pila.pl      morzechowski@zst.pila.pl  

9. W skład komisji konkursowej wchodzą: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kuźnia Mechanika im. Stanisławy Grabowskiej-Wądołowskiej” Agnieszka Lament, członek Zarządu Stowarzyszenia Michał Bobrowski, przedstawicielka Klubu Europejczyka Oliwia Jaryst oraz nauczyciele historii Michał Olejnik i Marcin Orzechowski.

10. Laureaci, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Jury może przyznać również wyróżnienia.