Niezłomnie o Żołnierzach Wyklętych w Mechaniku

Ostatnie dwa miesiące w Naszej szkole minęły w duchu patriotyczno – historycznych wydarzeń. W ramach akcji #szkolaPamieta społeczność szkolna włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 r. w celu upamiętnienia tych, którzy z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Nauczyciele historii  przeprowadzili lekcje oraz pogadanki o Żołnierzach Wyklętych” wprowadzając tym samym uczniów w tę epokę historyczną  i przybliżając najważniejsze postaci Żołnierzy Niezłomnych.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w szkole została zorganizowana wystawa poświęcona ikonie Żołnierzy Wyklętych rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu z wykorzystaniem materiałów Instytutu Pamięci Narodowej.

Ponadto młodzież Mechanika oddziału o profilu wojskowym postanowiła poszukać w swojej „Małej Ojczyźnie” postaci godnej do naśladowania, która mogłaby stać się Patronem tej klasy. W wyniku poszukiwań historycznych, wybrano kilka osób, które mogłyby spełniać kryteria patrona oddziału wojskowego. Ostatecznie zdecydowały demokratyczne wybory, gdzie  młodzież podjęła decyzję, że będzie to pani Stanisława Grabowska Wądołowska. Postać ta powiązana jest z naszym regionem. Przedstawicielka Żołnierzy Wyklętych, uhonorowana wieloma odznaczeniami, przede wszystkim przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnim akcentem działań w ramach obchodów, było formalne powstanie Stowarzyszenia pod nazwą „ Kuźnia Mechanika” im.  Stanisławy Grabowskiej Wądołowskiej. Spektrum działań stowarzyszenia jest bardzo szerokie, jednak krzewienie patriotyzmu w powiązaniu z wiedzą historyczną stanowi jeden z najważniejszych celów statutowych tego projektu. Pierwsze działania zostały już podjęte o czym będziemy informować w kolejnych artykułach.

Marcin Orzechowski