Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH ACE edycja XXIII

Fani języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych mają okazję wziąć udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego ENGLISH ACE, który odbędzie się 15 marca 2024 na 6 g.l. w świetlicy szkolnej. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł. Udział w konkursie proszę zgłaszać u swoich nauczycieli języka angielskiego. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia konkursu.