Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

            Czerniak skóry to jeden z rzadziej występujących, lecz wyjątkowo niebezpiecznych odmian nowotworu. Powstaje z melanocytów pod wpływem promieniowania UV (UVB). Zmutowany melanocyt zaczyna tworzyć wokół siebie komórki nowotworowe, które z czasem trwale łączą się z układem krwionośnym. Komórki nowotworowe transportowane są żyłami – tak wyglądają przerzuty czerniaka. Czerniak często pojawia się w miejscu starego znamienia, które zmienia wówczas barwę, kształt, lub rozmiar. Takie zmiany trzeba jak najszybciej przedyskutować z dermatologiem. W przypadku wczesnego wykrycia nowotworu, wyleczalność sięga 90%. Aby uchronić się przed nim należy unikać nadmiernego wpływu promieniowania UV i regularnie kontrolować znamiona barwnikowe.

         Szkoła w II semestrze realizowała Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka Skóry. W ramach programu, wychowawcy klas pierwszych przedstawili na lekcjach wychowawczych informacje na temat czynników ryzyka, objawów czerniaka oraz sposobów rozpoznawania i leczenia tego nowotworu.

         Należy pamiętać, że szybka reakcja na zmiany może zapobiec ciężkiej chorobie!

Wioletta Szumańska