Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hack Heroes

Zapraszamy uczniów Mechanika do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego Hack Heroes. To jedyny tego typu konkurs w obszarze programowania skierowany do uczniów szkół średnich, którego celem jest promocja nauki programowania oraz rozwój talentów programistycznych wśród osób młodych. Podczas trwania tegorocznego CodeWeek od 9-24 października szkolne lub międzyszkolne zespoły będą mogły przygotowywać swoje programistyczne projekty przy wsparciu mentorów Fundacji i SAP SE, po czym zostaną one poddane ocenie profesjonalnego jury! Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone! Tegoroczna pula nagród wynosi 10 tys. zł.

 • Zespół może liczyć od 1-5 osób
 • Zgłoszenia zespołów można dokonać do 8 października 2021 do p.Katarzyny Pazdej
 • Temat przewodni tegorocznego hackathonu zostanie podany 9 października
 • Po podaniu tematu będziecie mieli czas do 24 października do godz. 23.59 na przesłanie prac

Wymagania techniczne aplikacji:
Aplikacja może być stroną internetową (działającą pod najnowszą stabilną wersją Firefox lub Chrome), aplikacją mobilną Android bądź iOS, aplikacją na Windows, Mac OS X, Linux. Ponadto, aplikacja musi spełniać następujące warunki (w zależności od wyboru formy):

 • Aplikacja w formie strony internetowej musi znajdować się na serwerze (np. tymczasowym) i pod ogólnodostępnym adresem,
 • Aplikacja w formie apki mobilnej Android musi być w formie pliku binarnego APK, na Google Play lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
 • Aplikacja w formie apki mobilnej iOS musi być na Apple Store lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
 • Aplikacja na Windows, Mac OS lub Linux musi być w formie binarnej odpowiedniej dla danego systemu lub formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
 • Jeżeli to wymagane, to do aplikacji należy dołączyć instrukcję instalacji, którą można przeprowadzić w ciągu 10 minut korzystając z ogólnodostępnych narzędzi (czas liczony łącznie z pobieraniem np. dodatkowych pakietów!),

Kapituła Konkursu ocenia projekt wg kryteriów:

 • Przydatność społeczna: 1-5
 • Pomysł: 1-5
 • Wykonanie – część estetyczna: 1-3
 • Wykonanie – responsywność (w znaczeniu szybkości działania): 1-3
 • Wykorzystane technologie (punkty dodatkowe które mogą zostać przyznane za wykorzystanie niestandardowych lub nowych technologii, w tym: beacony, NFC, przetwarzanie big data, 3D, sztuczną inteligencję, czujniki odległości, narzędzia typu Kinect, Google Cardboard, rozszerzona rzeczywistość): 0-2

Katarzyna Pazdej