Petycja w obronie prześladowanych opozycjonistów rosyjskich

Aleksiej Nawalny to rosyjski polityk, działacz antykorupcyjny i jeden z najbardziej znanych krytyków władz Federacji Rosyjskiej. W 2011 roku powołał do życia Fundację do Walki z Korupcją, która prowadzi niezależne śledztwa i publikuje raporty dokumentujące przypadki korupcji na najwyższych szczeblach władzy Rosji i powiązanych z nią kręgach biznesowych. Aleksiej Nawalny jest jednym z wielu pracowników i współpracowników Fundacji, którzy doświadczyli politycznie motywowanych prześladowań, w tym sfabrykowanych zarzutów kryminalnych i administracyjnych, najazdów policji, rewizji, przemocy fizycznej i wcielania do wojska. W sierpniu 2020 roku próbowano otruć go chemicznym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczoków. Aleksiej Nawalny spędził pięć miesięcy na rekonwalescencji w Niemczech. Podobnie jak wielu innych krytyków rządu w Rosji był arbitralnie zatrzymywany, nękany, prześladowany, a w styczniu 2021 roku został uwięziony wyłącznie za pokojową działalność polityczną i korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi. Miesiąc później sąd w Moskwie wydał wyrok dla Aleksieja Nawalnego – opozycjonista ma odbyć karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności w kolonii karnej.

Klub Europejczyka działający w pilskim „Mechaniku” zachęca wszystkich do podpisania petycji, która wzywa Prezydenta Federacji Rosyjskiej do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz wszystkich przetrzymywanych w odosobnieniu krytyków władz rosyjskich. Aby to zrobić wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową Amnesty International  www.amnesty.org.pl  i w  zakładce UWAGA AKCJA! wybrać opcję PODPISZ PETYCJĘ!

Działaj teraz! Pomóż prześladowanym opozycjonistom! Podpisz petycję!

Klub Europejczyka