Podsumowanie akcji „Kup pączka pomóż Zosi”

Serdecznie dziękujemy społeczności uczniowskiej, wszystkim pracownikom szkoły, Radzie Rodziców, przyjaciołom, panu Wojtkowi Krajewskiemu, wolotariatowi szkolnemu, Przemkowi Górniakowi z 3Ng oraz wszystkim, którzy wsparli akcję pomocy dla małej Zosi. Szczególne podziękowania dla Ingi Rodkiewicz,  Damiana Ruszały,  Amelii Jurek z klasy  3Kg oraz Natalii Życzyńskiej z klasy 4K , dzięki  którym  ta  akcja charytatywna mogła się odbyć i przebiegała w bardzo sprawny sposób. Cały przychód z akcji w kwocie 1524 zł  przekazujemy na fundusz pomocy Zosi Świergosz .

Samorząd Uczniowski