PODSUMOWANIE KONKURSU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

Rzeczpospolita Polska zniknęła z mapy Europy po trzecim rozbiorze w 1795 roku. W dniu 11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiegne pod Paryżem został podpisany układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, kończący I wojnę światową. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej dzień 11 listopada ustanowiono polskim świętem państwowym pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w Zespole Szkół Technicznych w Pile odbył się konkurs na e-plakat poświęcony 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowany przez Klub Europejczyka oraz nauczycieli historii Michała Olejnika i Marcina Orzechowskiego. Do głównych celów uczniowskiej rywalizacji należało rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dziejami Polski, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży, a także motywowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w konkursach. Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonał jeden e-plakat poświęcony 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W skład komisji konkursowej oprócz wymienionych wcześniej nauczycieli historii weszli nauczyciele przedmiotów informatycznych – Renata Nagiewicz i Jacek Demczar oraz przedstawiciele Klubu Europejczyka – Oliwia Jaryst i Kacper Pikulik. Przy ocenie prac jury wzięło pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną i artystyczną e-plakatów oraz oryginalność, pomysłowość i estetykę ich wykonania. Zwyciężył Andrzej Gawłowski (klasa 2Ip), drugie miejsce zajęła Nikola Jakobsche (klasa 1K), a trzecie Paulina Jagła (klasa 1K). Gratulujemy!