Porozumienie z Signify Poland Sp. z o.o.

W dniu 23.09.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pile podpisane zostało porozumienie pomiędzy Signify Poland Sp. z o.o. a  Zespołem Szkół Technicznych.  W ramach porozumienia zakład zobowiązał się do umożliwienia uczniom naszej szkoły odbywania praktyk zawodowych na terenie obiektów należących do Signify,  przeprowadzenia specjalistycznych wykładów branżowych, a także organizacji na terenie przedsiębiorstwa Dni Otwartych dla uczniów ZST oraz wsparcia szkoły podczas akcji promocyjnych i  konkursów branżowych. Ponadto patronatem Signify objęta zostanie jedna z klas technikum mechatronicznego, a dla najlepszego ucznia w klasie patronackiej ufundowane zostanie stypendium. W ten sposób oficjalnie zyskaliśmy ważnego partnera  działań naszej szkoły mających na celu podnoszenie poziomu nauczania, a zwłaszcza praktyczne wykorzystanie zdobytej w szkole wiedzy.

Hanna Ciesielska