Porozumienie z przedsiębiorstwem SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o.

W miniony wtorek w Starostwie Powiatowym w Pile zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy naszą szkołą z przedsiębiorstwem SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. Wawelskiej w Pile. Porozumienie przy kontrasygnacie Eligiusz Komarowski – Starosty Pilskiego podpisali: Daria Szostak– Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile i Piotr Bogdański – Dyrektor Zarządzający w SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest współpraca pomiędzy Szkołą i Przedsiębiorstwem, która dotyczy przede wszystkim kształcenia na możliwie najwyższym poziomie praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Głównym celem jest budowanie płaszczyzny współpracy w sferze rozwoju i promowania nauki, edukacji, wychowania i pracy.

Strony zobowiązały się współdziałać na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez: umożliwienie odbycia praktyk zawodowych uczniom ZST na terenie obiektów należących do Przedsiębiorstwa, objęcie patronatem wybranej klasy technikum pojazdów samochodowych, organizację dla uczniów ZST zajęć specjalistycznych, prowadzonych przez specjalistów Przedsiębiorstwa oraz prowadzenie wspólnych działań promocyjnych w środowisku lokalnym na rzecz Szkoły i Przedsiębiorstwa.

Watro dodać, że SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. zobowiązało się do ufundowania stypendium dla najlepszego ucznia technikum pojazdów samochodowych.