Powiatowe Obchody Dnia Zdrowia Piersi

11 października 2022 r. młodzież ZST w Pile uczestniczyła w XVI Powiatowych Obchodach Dnia Zdrowia Piersi, zorganizowanych w Centrum Powiatowym „Iskra” w Pile, przy ul. Kilińskiego 12.

Uroczystość – pod patronatem Starosty Pilskiego, Eligiusza Komarowskiego oraz Prezydenta Miasta Piły, Piotra Głowskiego, została zorganizowana przez: Państwową Inspekcję Sanitarną w Pile, Stowarzyszenie – Pilski Klub Amazonek w Pile i Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile.

W trakcie uroczystości przedstawiono informacje dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych i zasad zdrowego stylu życia, w oprawie wokalnej młodzieży z ZS przy Teatralnej w Pile.

Podczas obchodów uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pile otrzymali nagrody w konkursie profilaktycznym na plakat „ Pamiętaj o profilaktyce – chroń Siebie i Najbliższych”.Laureatem I miejsca został Amadeusz Pawłowski z kl. 1M Technikum Mechatronicznego, II miejsca – Artur Beckendorf z kl. 3D Technikum Mechanicznego. Uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

Edyta Reselska