Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2020/2021

Terminy praktyk zawodowych realizowanych w Zespole Szkół Technicznych w Pile roku szkolnym 2020/2021 – dostępne na stronie internetowej szkoły (zakładka Praktyczna nauka zawodu).

Hanna Ciesielska