Próba sprawności fizycznej – drugi termin

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się w czwartek 22.06.2023r o godzinie 14:00. (jest to drugi termin).