Próba sprawnościowa

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału 1OPW, którzy nie wzięli w niej udziału w I terminie odbędzie się 8 lipca 2022 o godzinie 12.00.