Próba sprawnościowa

Uwaga ósmoklasiści. Dnia 10 czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału OPW.