Rajd graniczny

Udział klasy mundurowej, 1OPW w Rajdzie Granicznym w Jeziorkach pod opieką Bogusława Kaczmarka i Jagody Kowalskiej. Po części oficjalnej i złożeniu kwiatów pod pomnikiem nastąpił przemarsz wyznaczonymi leśnymi trasami. Nasi uczniowie brali udział w współzawodnictwie strzelając z broni pneumatycznej. Organizatorzy wydarzenia Stowarzyszenie zwykłe „ Jeziorki Aktywna Wieś”, Sady Dolina Noteci, Rada Sołecka wsi Jeziorki, Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z Powiatem Pilskim i Gminą Kaczory. Organizatorzy przygotowali też konkurs wiedzy historycznej z II wojny światowej, w którym nasza drużyna dzielnie nas reprezentowała.