Realizujemy program Cisco Networking Academy

Nasza szkoła współpracuje z firmą Cisco w realizacji programu Cisco Networking Academy i posiada status Akademii Cisco od 2006 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół średnich w Polsce, która przystąpiła do programu.

Do tej pory setki  naszych uczniów skorzystało z kursów w zakresie IT kształcąc się pod opieką naszych nauczycieli – Instruktorów programu Cisco NetAcad.

Obecnie w ramach programu kształcenia oferujemy:

 

 

Dzięki takiej współpracy nasi nauczyciele przedmiotów informatycznych zyskują możliwość stałego rozwoju zawodowego, a nasi uczniowie budują swoje umiejętności w oparciu o aktualne i nowoczesne materiały edukacyjne i narzędzia dydaktyczne, dzięki którym zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy w różnych obszarach IT i wielu branżach.

 
 Informacje o programie Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy to Program edukacyjny dla szkół, uczelni, centrów szkoleniowych i organizacji pozarządowych. Program ma na celu wspieranie edukacji w zakresie IT, dostarczanie młodym ludziom cennych umiejętności, a tym samym wspieranie rozwoju cyfrowego.

Program zbudowany jest tak, aby zapewnić kształcenie na poziomie ogólnym i podstawowym, pozwalając jednocześnie na specjalizację i realizację zaawansowanych treści w wybranej dziedzinie IT. Aby rozpocząć, wystarczy jedynie umiejętność obsługi przeglądarki internetowej. Materiał przekazywany jest za pomocą różnych technik nauczania, obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są prowadzone są zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów co umożliwia uczniom wdrożenie zdobytej wiedzy w praktykę. Oferowany jest również cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych, takich jak symulator Packer Tracer, do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Program NetAcad jest na bieżąco aktualizowany i uwzględnia najnowsze zmiany technologiczne oraz wymagania rynku pracy, a zatem absolwenci kursów zdobywają umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Słuchacze są przygotowywani do zdobycia cenionych certyfikacji IT, które umożliwiają podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i oferują lepsze perspektywy zawodowe.

 

Cisco Networking Academy na świecie:

W 1997 roku firma Cisco – światowy lider rozwiązań sieciowych – uruchomiła program akademii sieciowych – Cisco Networking Academy. Program działa w 180 krajach i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, trwałych i spójnych przedsięwzięć na światowym rynku edukacyjnym. Cisco Networking Academy ma charakter non-profit i jest najważniejszym programem realizowanym w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Cisco, którego celem jest jak najszersze udostępnienie edukacji informatycznej jak największej grupie ludzi na całym świecie.

 

Cisco Networking Academy w Polsce:

W Polsce program działa od roku 2000 i dotychczas skorzystało z niego ponad 200 000 słuchaczy – głównie uczniów i studentów. Z programem współpracuje ponad 400 instytucji edukacyjnych w całym kraju. Najczęściej akademie Cisco działają przy uczelniach i szkołach średnich. W ramach tej współpracy, w ubiegłym tylko roku szkolnym i akademickim 2018/19 z różnych materiałów edukacyjnych programu Cisco Netwoking Academy skorzystało pod opieką ponad 700 przeszkolonych instruktorów ponad 40 tysięcy uczniów i studentów.

Od kilku lat w ramach programu prowadzone są bezpłatne szkolenia instruktorskie, głównie w zakresie najpopularniejszych kursów: IT Essentials oraz CCNA. Szkolenia instruktorskie są adresowane do nauczycieli przedmiotów informatycznych ze szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Program oferuje

https://www.instagram.com/netacadpl/