Rezygnacja z przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym

Jeżeli uczeń/absolwent zdał egzamin zawodowy z drugiej kwalifikacji oraz ma zdaną pierwszą kwalifikację (czyli ma zdane obie kwalifikacje) to uczeń/absolwent może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Rezygnacja składana jest na załączniku 5c do procedur maturalnych w terminie do 23.04.2024r. (druk dostępny w sekretariacie szkoły)

Jeżeli uczeń nie zrezygnuje ze zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotu/przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to aby zdać całą maturę musi  przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego zadeklarowanego w deklaracji maturalnej, ale osiągnięty wynik nie wpływa na zdanie egzaminu maturalnego.

Jednocześnie przypominam, że wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne:
– w formie elektronicznej od dnia 27.03.2024,
– w formie papierowej od dnia 08.04.2024.

Katarzyna Senska
Wicedyrektor ZST w Pile