Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 o godz. 10:00 na boisku przed szkołą. W rozpoczęciu uczestniczą wszystkie klasy pierwsze. Uczniowie klas mundurowych przychodzą do szkoły w mundurach o godz. 9:00.

Pozostałe klasy uczestniczą tylko w spotkaniach z wychowawcami w wyznaczonych salach. Klasy II – godz. 8:00. Klasy III i IV godz. 9:00 Zapraszamy.

Klasa II D z wychowawcą Michałem Bobrowskim, uczestniczy w Ogólnopolskim Otwarciu Roku Szkolnego Siatkarskich Ośrodków Szkolnych oraz Uroczystym Otwarciu Hali Sportowej przy LOMS w Pile. Zbiórka na boisku szkolnym o godz. 11.25. Obowiązuje umundurowanie.