SKS Piłka koszykowa

Ruszamy z zajęciami SKS w piłce koszykowej. W ich ramach odbędą się II Międzyklasowe Mistrzostwa Mechana w Piłce Koszykowej! Przyjmujemy zapisy do rozgrywek, które będą miały formułę uzależnioną od liczby zgłoszonych zespołów. Każda klasa może zgłosić jeden zespół minimum 5-osobowy. Rozgrywki toczyć się będą w środy w godzinach 17:00- 18:30. Zapraszamy wszystkich chętnych! Zapisy u prof. Jacka Sikorskiego lub elektronicznie – jsikorski@zst.pila.pl

Jacek Sikorski