Spotkania z Rodzicami ONLINE

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile – Daria Szostak informuje, że zebrania z rodzicami planowane na 22 października odbędą się w formie online przy wykorzystaniu platformy TEAMS. Szczegółowe informacje dotyczące zebrań zostaną przekazane przez wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny