Spotkanie autorskie oraz wystawa twórczości Reginy Massalskiej-Czadankiewicz

W dniu 7.10.2020 roku uczniowie klas 2 Dg i 2 Ng na lekcjach wiedzy o kulturze spotkali się z hafciarką pilską Reginą Massalską-Czadankiewicz oraz jej dziesięcioma pracami ukazującymi twarze popularnych muzyków, kwiaty oraz reprodukcje znanych dzieł sztuki. Artystka, malując „igłą i nitką”, należy do grona tych twórców, którzy w warsztacie swojej pracy cenią sobie szczególnie: wyobraźnię, precyzję, a także kolorystykę tworzonych wytworów kultury. W swojej pasji, będącej mozolną pracą, odnajduje spokój oraz wizję najbliższej przyszłości. W kręgu aktywności życiowych artystki znajdują się takie działania jak: wyjazdy na Woodstock, udział w spływach kajakowych, projektowanie biżuterii, wyszywanie emblematów i logo dla firm, instytucji publicznych i zespołów muzycznych. Hafciarka gościła już w naszej szkole 4.12.2019 roku wraz z dziewiętnastoma obrazami wyeksponowanymi w świetlicy szkolnej. Tak wówczas, jak i obecnie jej żywiołowa osobowość oraz ciekawe przeżycia życiowe zainteresowały młodzież oraz wzbudziły w niej aprobatę dla jej „hafciarskiej pasji”. Ponowne ugoszczenie pilskiej twórczyni w murach naszej szkoły odbyło się dzięki przychylności dyrektor szkoły – Darii Szostak oraz wielu uczniów pragnących spotkania z artystą kultury lokalnej. W galerii zamieszczonych zostanie kilka zdjęć przybliżających uczniom klas 2 Dg i 2 Ng spotkanie z autorką i jej pracami z ubiegłego roku. Uczniom, pragnącym zakupić prace twórczyni, udostępniam – za jej zgodą – prywatny numer: 728 504 441.

Danuta Rosa