Spotkanie integracyjne klas patronackich z SIGNIFY POLAND Sp. z o.o.

W poniedziałek 13.03.br. w murach „Mechanika” odbyło się spotkanie integracyjne z przedstawicielami zakładu SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyły klasy patronackie: 4Ng i 4Mp. Integrację rozpoczęła p. Oliwia Ciula – Junior Project Manager krótką prezentacją na temat firmy. Następnie nasz absolwent technikum informatycznego – Arkadiusz Stanisławek – student dualny, od 1,5 roku pracujący w Signify – wprowadził tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów w arkana łączenia studiów z pracą, zachęcając jednocześnie do wyboru tej ścieżki rozwoju zawodowego.

Po części wstępnej odbyły się warsztaty z doradcami zawodowymi z CWRKDiZ, realizowane w ramach wsparcia dla klas patronackich. Przed niełatwym zadaniem stanęli maturzyści z klasy 4Ng, którzy zostali podzieleni na grupy – każdy z zespołów otrzymał ofertę pracy i musiał przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zebrać informacje przydatne do dobrego i skutecznego zaprezentowania się, w czym pomocne były cenne wskazówki udzielane zespołom przez doradcę zawodowego. Następnie przedstawicielki Signify:
p. Oliwia Ciula i p. Agata Kubiak przeprowadziły rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnymi kandydatami. Nasi uczniowie mogli „na żywo” przekonać się, jak ważna jest rola korzystnej autoprezentacji w sytuacji wejścia na rynek pracy. Lekcja bezcenna!

W tym czasie druga z klas – 4Mp oglądała film na temat kompetencji miękkich, czyli interpersonalnych i osobowych, determinujących to, w jaki sposób podchodzimy do wykonywania zadań, radzimy sobie ze stresem czy też integrujemy się z innymi. Każdy zawód wymaga interakcji z ludźmi – czy to współpracownikami, czy klientami, dlatego pracodawcy zawsze zwracają uwagę na poziom rozwoju tych umiejętności.

Po pracowitych warsztatach przyszła pora na część rekreacyjną i pełną integrację przy grach planszowych. Wraz z naszymi uczniami przy stołach zasiedli liczni przedstawiciele Signify, była to też okazja do indywidualnych rozmów w kuluarach – a takie są zawsze najciekawsze…

Było dynamicznie, twórczo i smacznie (nasz zakład patronacki zadbał nawet o catering).

Dziękujemy SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. za zaangażowanie w organizację spotkania i udział tak licznej reprezentacji zakładu!